Serveis de la Comunitat de Municipis

Serveis Prestats per la Comunitat de Municipis

La legislació vigent dels ajuntaments, especifica clarament l’estructura d’aquests. Dins d’aquesta estructura, cada ens municipal acaba composant segons les seves necessitats l’estructura interna organitzativa de les seves àrees. A part de l’alcaldia, els ajuntaments de les Masies de Voltregà i Sant Hipòlit de Voltregà, tenen disposades les seves regidories en àrees perfectament compartimentades  que acaben conformant els diferents serveis d’un i altre ajuntament, i que per circumstancies evidents, no disten gaire lluny l' un de l’altre.

Les àrees d’educació, cultura, esports, promoció econòmica, joventut, benestar social i medi ambient, són serveis que ja disposen d’una estructura organitzativa, en cada un dels dos ajuntaments.

Posar en comú un treball transversal d’aquestes àrees ha estat relativament fàcil, ja que l’assignació d’un pressupost dins de cada àrea i la distribució del capital humà ja estaven clarament definits en cada un dels dos ajuntaments.

Cal destacar que alguns dels tècnics ja estaven compartits per un i altre ajuntament.

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya, atorga ajuts econòmics perquè la gestió del serveis sigui conjunta en,  Benestar Social  (Serveis d’atenció a les persones: gent gran, col·lectius amb problemes, serveis socials, serveis assistencials) , Educació  (àrea única d’escolarització, Pla d’Entorn, Escola d’Adults, Consells escolars, Servei de logopedia.), Salut (Consell de Salut i una sola àrea bàsica de Salut),  Promoció Econòmica  (la Generalitat i la Diputació van reconèixer ara fa 4 anys l’Oficina de Promoció Econòmica i atorguen ajuts econòmics perquè gestionin conjuntament, accions de dinamització del comerç; empresa i ocupació (pactes territorials, ofertes de treball, creació de noves empreses, prospecció d’empreses i mapa de necessitats),  Joventut  (participen de la gestió del servei d’informació juvenil de l’Institut), E sports  (els clubs de futbol, bàsquet o hoquei usen amb les seves escoles d’esport base indistintament els camps de futbol o pavellons dels dos municipis, a més dels diversos serveis esportius, com el Pla d’equipaments).

També es pretén treballar el turisme i els serveis medioambientals, especialment la recollida selectiva (orgànica) i que s’implantarà de forma individual però coordinada els dos ajuntaments per contribuir en facilitar tota aquesta tasca.

Cal destacar també part d’aquesta col·laboració els convenis dedicats a la neteja urbana i la deixalleria.

Darrera actualització: 16.10.2017 | 11:46
Darrera actualització: 16.10.2017 | 11:46