Acreditació del nivell de Català concurs brigades

Divendres, 4 de desembre de 2020 a les 13:00

Per la present us informem que a data d'avui no disposem de l'acreditació del nivell de Català dels candidats 1249/307P, 1309/809N, 1314/056G, 1327/270N, 1332/331M, 1340/245D, 1345/998V, 1350/369T, 1354/283Q, 1369/826E, 1392/785Z, 1399/465R, 1401/166P i 1403/192Z

Per tant, en el cas que no presentin documentació acreditativa i superin la/les prova/proves que encara resten per realitzar, hauran de fer la prova de nivell de Català prevista i aprovar-la per poder ser contractats, si s'escau.

A més a més, els candidats 1350/369T i 1392/785Z mantindran oportunament un diàleg amb el tribunal en Castellà per avaluar el seu nivell amb els mateixos efectes de poder ser contractats, si s'escau.

Darrera actualització: 18.01.2021 | 14:28