Escola El Despujol

L'Escola El Despujol inicia la seva activitat el curs 2007/2008, per tant, tot i que ja no té la consideració d'escola acabada de posar en funcionament, estem parlant d'una escola jove amb pocs anys d'història. Es va obrir oferint educació infantil (P3, P4 i P5) amb un total de 13 alumnes i 3 mestres. Durant tots aquests anys hem crescut considerablement gràcies a totes les famílies que han confiat i confien en nosaltres.

Des dels inicis, s'ha portat a terme el treball per projectes. El treball per projectes s'entén com un procés dinàmic i interactiu on els alumnes són el centre del procés d'ensenyament-aprenentatge. Està centrat en les motivacions de l'alumnat que són qui es qüestionen un tema d'estudi, fan la cerca de la informació i el tractament d'aquesta. Així aprenen a buscar, analitzar i utilitzar la informació per tal de donar resposta als interrogants que es plantegen sobre un tema triat a partir dels mateixos interessos. Per tant, els aprenentatges seran significatius, funcionals i tindran sentit pels mateixos alumnes. El rol del mestre és guiar i orientar el procés.

Potenciem al màxim el treball cooperatiu, en el que els alumnes treballen en petits grups coordinadament per arribar a un objectiu comú. Els beneficis individuals van més enllà dels aprenentatges: afavoreix les relacions interpersonals, l'acceptació de les diferències i l'augment de l'autoestima. Es parteix de la base que les diferències entre els alumnes són una font de riquesa i no un entrebanc.

En el nostre centre són de gran importància les activitats internivells, és a dir, barrejant alumnes de diferents edats. Durant aquests anys hem pogut comprovar els avantatges d'aquests agrupaments (tallers creatius, tallers instrumentals, grups de lectura...), ja que potencien l'autonomia, la responsabilitat, la capacitat de decisió i la de planificació.

Des del curs 2013-14 també som Comunitat d'Aprenentatge. Aquest model educatiu està avalat per la comunitat científica internacional que destaca dos factors claus per l'aprenentatge en la societat actual: les interaccions i la participació de la comunitat. En les comunitats d'aprenentatge s'implica a totes les persones que influeixen en l'aprenentatge i el desenvolupament dels alumnes: mestres, familiars, veïns, amics i amigues, entitats, voluntaris, etc. El Departament d'Ensenyament promou les comunitats d'aprenentatge com a model de centre inclusiu i acollidor.

La seva ubicació, el dia d'avui, és provisional i ocupa un edifici cedit per l'ajuntament de Les Masies de Voltregà que s'ha anat adaptant a les necessitats del centre. Actualment, ja som una escola d'una línia completa amb 9 grups assignats, de P3 a 6è de Primària. La ràtio és de 22 alumnes per aula i la mitjana d'alumnes per classe és de 20. La nostra escola és una comunitat que amb il·lusió i esforç ha aconseguit fer d'aquest centre una escola de tots i per a tots. Tothom en pot formar part, t'estem esperant!

Avda. Despujol, 7-9 - 08508 Les Masies de Voltregà - Barcelona
Telèfon: 938572869
Fax: 938571556
Adreça electrònica: info@escoladespujol.com
Adreça electrònica: ampamasies@gmail.com
Lloc web: www.escoladespujol.com/
Darrera actualització: 14.03.2019 | 10:40

Imatges

Exterior El Despujol Exterior El Despujol