Ordenança general de subvencions

Processos de participació:

Nom provisional de la norma - Ordenança general de subvencions.

Antecedents de la norma - Llei General de Subvencions 38/2003.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma - Ordenar el procediment de concessió de les subvencions.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació - Donada la regulació general de subvencions, es fa necessari regular l'atorgament municipal de subvencions.

Objectius de la norma - Foment de l'activitat cultural, esportiva i comercial de les associacions i entitats del municipi. Mitjançant l'establiment dels circuits municipals de sol·licitud, concessió, justificació i pagament de subvencions.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries - Resulta precís aprovar una Ordenança Municipal que faciliti i normalitzi la tramitació de les subvencions que s'atorguen.

Data fi consulta prèvia - 25 de juny de 2020

Ordenança general de subvencions

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 11.06.2020 | 08:38
Darrera actualització: 11.06.2020 | 08:38