Ordenança reguladora de l’ús de l’àrea d’autocaravanes de les Masies de Voltregà

Processos de participació:

Nom provisional de la norma - Ordenança reguladora de l'ús de l'àrea d'autocaravanes de les Masies de Voltregà.

Antecedents de la norma - Ordenança de civisme i convivència ciutadana.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma - Ordenar l'ús de l'àrea d'aparcament entre els diferents mitjans de transport.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació - L'espai destinat a aparcament d'autocaravanes fa necessari regular-ne la utilització.

Objectius de la norma - Fomentar l'ús de l'àrea d'autocaravanes i regular-ne l'espai públic.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries - Resulta precís aprovar una Ordenança Municipal reguladora de l'ús de les àrees d'autocaravanes perquè actualment a aquest municipi manca una regulació d'aquesta classe, ja que l'ordenança de civisme i convivència existent resulta molt genèrica.

Data fi consulta prèvia - 25 de juny de 2020

Ordenança reguladora de l’ús de l’àrea d’autocaravanes de les Masies de Voltregà

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 11.06.2020 | 08:38
Darrera actualització: 11.06.2020 | 08:38