Arxiu Municipal

El Servei d’Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà és el servei de l'Ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant per als usuaris interns com per als externs. L'Arxiu Municipal forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona.

Línies de servei:

- Accés a la informació pública
- Consulta de fons documentals
- Assessorament per investigació
- Avaluació i acceptació de fons privats

Persones destinatàries:

Població en general


Cost per l'usuari:

Gratuït, excepte en cas de còpies en suport paper:

Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia (per cada foli)

DIN A4

DIN A3

DIN A4 (color)

DIN A3 (color)

 

0,22

0,27

0,27

0,54


Equip tècnic:

Arxiver Itinerant de la Diputació de Barcelona

Personal de suport a l'Arxiu de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà


Àrea responsable:

Alcaldia


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Presencialment: 

Ajuntament de les Masies de Voltregà

Casa Forta el Despujol. Ctra C-17z, PK.70,400 - 08508 - Les Masies de Voltregà

Telemàticament: masiesv@diba.cat

Per telèfon: 938 570 028


Darrera actualització: 14.07.2023 | 12:50