El Pla de sequera - Eina bàsica per la gestió d'episodis de sequera

Divendres, 10 de març de 2023 a les 13:00

El Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES) és l'instrument de planificació que preveu les regles d'explotació dels sistemes i les mesures que cal aplicar en relació amb la utilització del domini públic hidràulic i han d'activar-se un cop l'Agència Catalana de l'Aigua, atesos els indicadors establerts, declari formalment la situació d'alerta i eventual sequera.

Té per objectiu donar continuïtat àgil i eficient des de la gestió ordinària o de normalitat hidrològica cap a la gestió de situacions de sequera i els episodis més crítics de manca de disponibilitat de recursos hídrics.

Darrera actualització: 10.03.2023 | 13:17