Representació municipal a òrgans col·legiats

L'Ajuntament no participa en cap consell sectorial ni territorial i conseqüentment no es publiquen actes.

En acord plenari del 20 de Juny de 2019, es nomenen els representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats d'acord amb el que segueix:

Òrgan col·legiat i representant:

Consell Escolar Escola Comtes Lacambra - Gemma Sánchez López
Consell Escolar Escola El Despujol - Gemma Sánchez López
Consell Escolar IES del Voltreganès - Gemma Sánchez López
Consell Escolar Escola Bressol Can Riva - Gemma Sánchez López
AMPA Escola Comtes Lacambra - Gemma Sánchez López
AMPA Escola El Despujol - Gemma Sánchez López
AMPA IES del Voltreganès - Gemma Sánchez López
AMPA Escola Bressol Can Riva - Gemma Sánchez López
Consell de Salut (Escolar) - Gemma Sánchez López
Consorci del Ter - Verònica Ruiz Leiva
Associació Defensa Forestal (ADF) Vol Ges - Verònica Ruiz Leiva
Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat - Verònica Ruiz Leiva
Consorci Localret - Verònica Ruiz Leiva
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament - Maria Rosa Álvarez Pujol
Fundació Gallifa - Sergi Vilamala Bastarras
Comissió seguiment POUM - Sergi Vilamala Bastarras
Comunitat de Municipis del Voltreganès - Sergi Vilamala Bastarras i Verònica Ruiz Leiva

Darrera actualització: 21.06.2021 | 11:01
Darrera actualització: 21.06.2021 | 11:01