Factura electrònica

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, acomplint la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic.

Podeu accedir-hi mitjançant la plataforma E-FACT, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors/es sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Beneficis per a les empreses:

- Intercanvi de la informació sense error entre l'Administració i proveïdors/es (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap mena d'entrada manual).

- Registre d'entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24 h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.

- Com a proveïdors/es disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l'inici de còmput dels terminis de cobrament.

- Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic en lloc de la factura en paper.

Podeu accedir-hi mitjançant el següent enllaç: E-FACT

Darrera actualització: 03.03.2021 | 14:29
Darrera actualització: 03.03.2021 | 14:29