Joventut

L’Àrea de Joventut treballa per orientar, oferir recursos i serveis al jovent partint de la diagnosi de la realitat juvenil del municipi recollida en el Pla Local de Joventut (2018-2021) i revisada anualment.

Objectius

. Facilitar al jovent l'accés als diversos serveis i recursos en matèria de joventut (activitats, orientació acadèmica, salut, ocupació, etc.).
. Promoure l'augment dels hàbits i conductes saludables entre persones joves.
. Millorar els equipaments juvenils i els seus recursos.
. Apostar per estratègies que posin accent a la participació jove com a fil conductor de creixement o avenç cap a una societat inclusiva i amb dret a decidir.
. Garantir la igualtat d'oportunitats, reduir les desigualtats socials i fomentar la implicació social.
. Informar i millorar la comunicació amb el jovent utilitzant nous canals comunicatius més eficaços i eficients.

Notícies

Activitats

Darrera actualització: 01.08.2023 | 10:47