Ajuts al sector del COMERÇ

Dimarts, 21 de de juny de 2022 a les 17:00

S'obren dues línies d'ajuts adreçades al sector comercial en l'àmbit TIC.

1- Ajuts Programa Comerç Minorista 2022: dinamització zones comercials

Convocatòria de la Cambra de Comerç d'Espanya per a la dinamització de les zones comercials, que té per objectiu el desenvolupament d'accions comercials que incorporin aspectes relacionats amb les TIC, a incentivar el consum i les vendes en els eixos comercials, els centres comercials oberts i mercats municipals.

Aquestes actuacions es duran a terme en col·laboració amb les associacions més representatives d'interès per al sector o àrees comercials corresponents i en coordinació amb les comunitats autònomes i els ajuntaments, i és possible la realització del tipus d'accions següent:
- Pla estratègic per promoure la competitivitat i innovació del comerç.
- Execució d'accions promocionals innovadores o tecnològiques.
- Accions de màrqueting digital enfocades a incrementar les vendes.
- Sistemes de fidelització de clients locals i visitants.
- Desenvolupament d'accions de mobile marketing.
- Desenvolupament de solucions de realitat augmentada per a promoció i gamificació.
- Desenvolupament d'infraestructures i plataformes de cooperació entre comerços i ampliació de mercats.
- Desenvolupament d'aplicacions mòbils.
- Sistemes de pagament i fidelització a través de dispositius mòbils.
- Posada en marxa de sistemes d'avaluació de les accions innovadores desenvolupades.

Les entitats beneficiàries es divideixen en dues categories:
Categoria A: associacions amb representativitat i lideratge en el sector comercial, amb funció d'atractivitat turística. Han de ser entitats que representin 15 o més eixos o centres comercials oberts i/o entitats del sector del comerç, amb representació a tota la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona, que desenvolupin una actuació comuna per almenys el 70% de les entitats que representa, amb especial incidència en visitants i turistes.
Categoria B: Associacions que representen una àrea comercial concreta. Han de ser entitats del sector de comerç, l'àmbit d'actuació del qual sigui un eix comercial, un barri, municipi i/o mercats municipals.
Les accions s'han d'executar a partir de l'atorgament de la subvenció i finalitzat com a màxim el 30 de novembre de 2022.
El pressupost de les accions s'establirà en funció de la tipologia del projecte i la dimensió de l'associació sol·licitant: 100.000 € per al desenvolupament d'un gran projecte, i 10.000 € per al desenvolupament d'accions promocionals que incorporin les TIC.
La data límit per a presentació de propostes és de 10 dies hàbils i, per tant, és al dia 23 juny de 2022 abans de les 12 h. Les sol·licituds s'hauran d'enviar per correu electrònic a l'adreça comint@cambrabcn.cat
Trobareu adjunta la nota conjunta del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, la Cambra de Comerç d'Espanya i la Cambra de Comerç de Barcelona.

 

2- Ajuts pel diagnòstic i recomanacions d'innovació comercial per als comerços

La Cambra de Comerç d'Espanya ha publicat una convocatòria del Programa de Suport al Comerç Minorista pel desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial a la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Aquesta convocatòria va dirigida a les empreses (micro, petites i mitjanes) del sector comerç minorista i les persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la demarcació cameral de Barcelona.

Té com a objectiu principal contribuir a les competitivitats dels comerços mitjançant la realització de diagnòstics individualitzats i informes de recomanacions de millora, per tal d'impulsar l'adopció de metodologies i solucions que permetin millorar la situació competitiva d'aquests comerços.

Des del Programa de Suport al Comerç Minorista es pagaran les despeses associades a la prestació de servei de diagnòstic per part dels tutors camerals. La despesa màxima del comerç beneficiari de l'actuació ascendeix a 1.200 euros. Les despeses dels serveis prestats serà prefinançat íntegrament per la Cambra de Comerç, no suposant cap desemborsament per al comerç. Aquests serveis són gratuïts per als comerços participants.

Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Darrera actualització: 22.06.2022 | 10:03