Avui s'inicia la preinscripció escolar pel curs 2020-2021

Dimecres, 13 de maig de 2020 a les 08:00

El calendari de la preinscripció escolar pel curs 2020-2021 s'inicia aquest dimecres fins al 22 de maig pels nivells d'educació infantil (1r i 2n cicle), primària i ESO.

Sol·licitud

El tràmit de sol·licitud de preinscripció escolar s'ha de fer preferentment per via telemàtica, a través de queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l'objectiu de garantir l'equitat, es preveu que disposin d'uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Així, la preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins al 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o a través d'Internet.

- De forma telemàtica: del 13 al 22 de maig a través del portal preinscripcio.gencat.cat
- De forma presencial als centres educatius: de 19 al 22 de maig. Caldrà demanar cita prèvia al centre que s'hagi escollit en primera opció.

Documentació

El resguard de la sol·licitud (que es rebrà una vegada omplert el formulari) s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents:

- El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
- El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Segons pertoqui, cal presentar també la documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud de preinscripció.

Calendari

- Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
- Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
- Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

- Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
- Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
- Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
- Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
- Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
- Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 26 al 29 de juny de 2020
- Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
- Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

- Alumnes preinscrits amb plaça assignada a educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

Trobareu tota la informació al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

OFERTA EDUCATIVA

Escoles bressol

- Escola Can Riva
Codi centre 08066644
Correu electrònic: a08066644@xtec.cat
https://canriva.wordpress.com/

- Escola Mare Teresa
Codi centre 8058544
Correu electrònic: a8058544@xtec.cat
http://www.ebmareteresa.cat/

Centres de primària i secundària

- Escola Comtes de Lacambra
Codi centre 08020701
Correu electrònic: a8020701@xtec.cat
https://www.comtesdelacambra.cat/

- Escola La Gleva
Codi centre 08026543
Correu electrònic: escola@escolalagleva.cat
http://escolalagleva.cat/

- Escola Voltregà
Codi centre 08077113
Correu electrònic: a8066371@xtec.cat
https://www.escoladespujol.com/ i https://agora.xtec.cat/ceipabatoliba/

- Institut del Voltreganès
Codi centre 08060976
Correu electrònic: a8060976@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/iesdelvoltreganes/

Més informació
Ajuntament de les Masies de Voltregà - Regidoria d'Educació
Tel. 93 857 00 28
Correu electrònic: puigvicm@diba.cat

Darrera actualització: 14.05.2020 | 13:33