BAN Sequera i Onada de Calor

Dijous, 14 de de juliol de 2022 a les 11:00

A conseqüència de l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa i l’onada de calor, per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar les següents mesures de gestió i limitació de consum d’aigua:

  • El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de 20h a 8h.
  • El reg dels jardins particulars es minimitzarà el màxim possible.
  • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estàtic de l’aigua.
  • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia.
  • L’ús en granges d’aigua procedent de la carca d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals.
  • La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents: re-omplert parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Darrera actualització: 14.07.2022 | 11:13