Bases reguladores i convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial

Divendres, 12 de juny de 2020 a les 14:00

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8152, de data 11 de juny de 2020, ha sortit publicada l'ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 i la RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509828), les quals us adjuntem, juntament amb les FAQ de la línia COVID-19 per a les micro i petites empreses Industrials.

El Departament d'Empresa i Coneixement destina un total de 10.852.000 euros en ajuts directes a micro i petites empreses industrials amb l'objectiu de mantenir l'ocupació. Aquests ajuts van dirigits a les micro i petites empreses que formen part de l'àmbit  competencial del Departament, manufactureres i de serveis a la producció (codis CNAE 10 a 33), i les de serveis a la producció (codis CNAE 35 a 39). Per poder accedir als ajuts les empreses han de:

· Tenir menys de 49 treballadors
· Acreditar una reducció en el volum de vendes del 33% o superior en el període de l'1 de març al 30 d'abril del 2020 amb relació al mateix període de l'any 2019
· Comprometre al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020

En aquest sentit, es destinaran 1.500 euros per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l'1 de març fins al 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d'ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

Darrera actualització: 22.06.2020 | 08:52