Casals d'estiu 2020

Dimarts, 2 de juny de 2020 a les 08:00

Adjuntem la informació dels casals d'estiu 2020.

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
La inscripció quedarà formalitzada, una vegada s'hagin presentat presencialment a l'Ajuntament o telemàticament a l'adreça de correu electrònic casalestiumv@gmail.com els documents següents:
- Fitxa d'inscripció + declaració responsable COVID-19 degudament emplenats.
- Còpia del resguard del pagament (si es paga amb transferència bancaria).
- Fotocòpia del carnet de vacunes.
- Fotocòpia de la targeta sanitària.
- Informe mèdic i/o certificat d'al·lèrgia/intolerància (quan es necessiti acreditar-ho).
* La fotocòpia del carnet de vacunes i la fotocòpia de la targeta sanitària han de tenir vigència. La fitxa d'inscripció inclou una declaració de responsabilitat a més a més d'informació sobre les mesures de prevenció que s'han d'adoptar a causa de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19.

HORARIS I SERVEIS
L'horari del casal d'estiu 2020 serà de 9 a 13 h. Els següents serveis extres només s'oferiran en cas que hi hagi suficient demanda:
- Servei hora extra matí (de 8 a 9 h)
- Servei tarda (de 15 a 17 h)
- Servei dinar

A documentació trobareu més informació.

Inscripcions fins dijous 11 de juny.

Darrera actualització: 10.06.2020 | 08:43