Comunicat del Centre d'Emergències de Catalunya

Divendres, 28 de juny de 2019 a les 00:00

CECAT comunica la superació del llindar d'ozó troposfèric i aconsella que les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries o cardíaques, limitin l'exercici físic, especialment a les hores en què els nivells d'ozó són més alts, recomanació també per infants i gent gran.

L'ozó és una molècula formada per tres àtoms d'oxigen. És un gas incolor i invisible que es troba de manera natural a l'estratosfera, la capa de l'atmosfera més propera a la terra, i que ens protegeix de les radiacions de rajos ultraviolats, i a la troposfera (tram d'atmosfera situada entre el sòl i 10 km d'altura).

És un dels gasos que pot tenir efectes adversos per a la salut humana quan es troba en concentracions superiors a les habituals. És un contaminant que no s'emet directament a l'atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions químiques entre contaminants primaris com els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils. Les reaccions químiques entre aquests contaminants primaris necessiten una radiació solar intensa durant un període de temps prou llarg (un mínim de diverses hores) per formar l'ozó.

Darrera actualització: 28.06.2019 | 15:09