Convocatòria ajut lloguer +36 anys 2022

Dimarts, 28 de de juny de 2022 a les 17:00

Ahir es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ DSO/1967/2022, de 21 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2022.

IMPORTANT: Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, que compleixin els requisits, i siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

A tenir en compte:

Termini: inici 28 de juny de 2022 i fi 15 de juliol de 2022.

Les sol·licituds es podran presentar electrònicament https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer i presencialment a partir d'avui 28/6. Demanant cita al Consell comarcal d'osona i presentant tota la documentació emplenada i signada correctament. https://citaprevia.ubintia.com/ccosona/#nbb

Al Registre de l'Ajuntament, si s'escau, i posteriorment ens ho han d'enviar trameten via EACAT.
Recomanem les sol·licituds electròniques atès el poc termini que l'Agència de l'habitatge ha convocat.

El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l'exercici 2020, per tant, la documentació econòmica ha de ser referent a l'any 2020 amb l'IRPF, Certificat d'imputacions o altres prestacions econòmiques.

Imports màxims del lloguer mensual o preu de cessió: demarcació de Barcelona: 650 euros.

En els supòsits d'habitació no pot ser superior als imports següents: demarcació de Barcelona: 350 euros.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

S'adjunta Resolució convocatòria i model de sol·licitud.

Darrera actualització: 29.06.2022 | 15:00