Convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per a l'any 2022 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE

Dilluns, 13 de desembre de 2021 a les 17:00

Us informem que s'ha publicat la "convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per a l'any 2022 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE".

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar des de les 9.00 h de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i fins a les 15.00 h de la data límit per a la presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans especificats a la base. La quantia de la subvenció és de fins a un màxim de 13.510 euros, per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta com a treballador/a autònom en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), o en un règim especial equivalent o en la mutualitat del col·legi professional corresponent.

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves, prèviament inscrits com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o al programa "Garantia Juvenil", en situació d'inscrit/a beneficiari/ària, que s'hagin donat d'alta com a treballadors/ores autònoms des de l'1 d'octubre de 2020 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció.

El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa (http://canalempresa.cat) o a l'apartat «Tràmits» del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i una vegada complimentat amb la preceptiva documentació annexa i la resta de tràmits associats al procediment, inclosa la justificació, s'han de presentar per mitjans electrònics, a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o de l'apartat «Tràmits» de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Darrera actualització: 13.12.2021 | 17:30