Liquidació Pressupost 2020 a les Masies de Voltregà

Dilluns, 10 de maig de 2021 a les 09:30

Alcaldia va donar compte al ple del tancament del compte general de l'exercici 2020, marcat per la pandèmia de la Covid-19.

El tancament aprovat posa de manifest la gestió de l'Ajuntament realitzada durant l'any 2020 en els aspectes econòmics, financers, patrimonials i pressupostari. L'Ajuntament no ha hagut de recórrer a préstecs per atendre les inversions realitzades i la incorporació de romanents realitzats han estat per inversió i no per despesa corrent.

Algunes de les inversions realitzades han estat: reforma de la coberta de la Casa Forta el Despujol, adequació de la sala cavallerisses, construcció de l'aula de ceràmica a l'Escola de Dibuix i Pintura Joan Jutglar i la finalització d'obres a carrers de la zona Despujol i Poble Sec.

Les dades econòmiques donen un estat de sanejament municipal molt bo, amb un deute viu d'un 0% (la llei d'Hisendes Locals permet un endeutament fins al 110%) i una càrrega financera també d'un 0%. El romanent de tresoreria de l'exercici liquidat és d'1.415.599,65 €.

El regidor d'Hisenda i alcalde de les Masies de Voltregà, Sergi Vilamala, va donar compte als grups municipals de l'estat financer de l'Ajuntament: "l'Ajuntament ha estat capaç durant el 2020 de fer un pla econòmic d'urgència per atendre les necessitats del comerç, la restauració i dels veïns i veïnes sense que les finances municipals se n'hagin vist afectades, a més de realitzar les inversions necessàries per millorar els serveis i equipaments municipals. El rigor en la gestió i en la planificació de les activitats per part dels 9 regidors/es de govern ha permès donar resposta a les necessitats veïnals sense posar en risc les finances municipals."

Darrera actualització: 10.05.2021 | 09:30