Mesures locals per reduir l'impacte econòmic del COVID-19

Divendres, 20 de març de 2020 a les 19:47

L’Ajuntament de les Masies de Voltregà segueix treballant en l’aplicació de l’estat d’alarma i estudia les mesures econòmiques a prendre amb motiu de la pandèmia del coronavirus.

L’Alcalde, Sergi Vilamala, ha signat decrets i  bans per atendre la situació d’alarma i ha creat un equip de coordinació dels serveis bàsics integrat per l’alcaldia, tinent d’alcalde, secretaria-intervenció, cap de serveis, arquitecte tècnic, treballadora social i cap de bridada per tal de supervisar les actuacions i l’aplicació de la normativa en l’ocupació de la via pública, la prestació de serveis essencials, l’assistència a persones vulnerables i el teletreball dels treballadors municipal.

L’Ajuntament ha posat en marxa les actuacions necessàries per a la supervisió, manteniment i control de serveis i equipaments i la circulació d’un treballador municipal en vehicle per tal que faci control i vigilància de l’espai públic, amb les mesures adequades per la seva seguretat.

Secretaria-Intervenció, Direcció de serveis i via pública de l’Ajuntament estan treballant en els següents temes:

• Estudiar la possibilitat d’ajornar els terminis de pagament dels impostos, tributs i taxes municipals previstos al calendari fiscal i analitzar possibles canvis en els tributs pels col·lectius afectats.

• Garantir la diligència de la tramitació, especialment pel que fa a les factures a proveïdors.

• Estudiar l’impacte econòmic per la crisi del coronavirus sobre les finances municipals.

Els serveis municipals tenen instruccions de Secretaria de l’Ajuntament d’interrompre terminis dels  procediments administratius que estiguin en curs i dels nous a causa de l’estat d’alarma decretat per l’Estat, terminis que es reprendran quan cessi la vigència de l’estat d’alarma.

S’ha publicat Ban municipal que regula els casos excepcionals de circulació per la via pública.

L’Alcalde, també, ha llençat missatges per demanar la màxima col·laboració de la ciutadania, apel·lant a la responsabilitat individual i col·lectiva, en compliment de les mesures de confinament domiciliari. El text normatiu de l’estat d’alarma senyala:

• Recordatori de les limitacions de mobilitat: només es pot circular per la via pública per adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistir a centres sanitaris; anar a treballar; tornar a la residència habitual; assistir a menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o especialment vulnerables; anar a entitats financeres i asseguradores; per causa major; per proveir-se de carburant o per altres causes justificades o activitats anàlogues.

La circulació es farà pel temps mínim imprescindible, de manera individual (excepte si s’acompanya una persona dependent o menor d’edat) i mantenint un metre mínim de distància respecte a les altres persones. Resten expressament prohibits al pas: parcs i places, camins, zones forestals i zones agrícoles (excepte pagesos/es, treballadors/es i proveïdors/es).

• S’ha repartit cartells  de criteris obertura per als establiments comercials que tenen permesa l’obertura: limitar l’aforament a 1/3 del total, controlar la distància de seguretat dels clients (1 metre mínim), impedir el consum de productes en els mateixos establiments, etc. Resten tancats al públic, entre altres, bars, restaurants, establiments d’oci i comerços minoristes no permesos per la regulació excepcional del moment.

• Criteris per a empreses i entitats amb activitat: per garantir la salut i higiene, i les distàncies entre treballadors i clients. Es fa especial esment de les obres, que s’hauran d’ajustar a les recomanacions que han publicat els col·legis d’arquitectes i aparelladors.

• Es demana acudir als centres sanitaris només si és imprescindible i es recorden el telèfon d’informació general (012), per simptomatologia del coronavirus (061) i per emergències (112).

• Es demana a la ciutadania que posposi qualsevol tràmit no essencial i, si és imprescindible, utilitzar els canals telemàtics i/o telefònics.

• Es recorda que cal estar informats pels canals de comunicació oficial i abstenir-se de difondre informacions sobre els serveis públics si no provenen d’aquests.

• Es demana a la ciutadania la col·laboració amb els serveis públics i cossos de seguretat i es recorda que la desobediència respecte al confinament pot ser sancionada amb multes.

Mentre duri l’estat d’alarma i per tal d’evitar la circulació de persones del municipi i de fora del municipi i protegir la seva salut s’ha decidit no posar en funcionament el mercat setmanal del diumenge a la zona del Despujol.

Les Masies de Voltregà, 19 de marc de 2020

Darrera actualització: 20.03.2020 | 19:55

Imatges

Mesures per reduir impacte econòmic