Notícies del Ple de 10 de gener de 2019

Divendres, 11 de gener de 2019 a les 00:00

En la sessió plenària ordinària del dia 10 de gener de 2019 es van aprovar per unanimitat:

1.- Aprovació de l'acta de l'anterior sessió del Ple (Ple extraordinari de 20 de desembre de 2018)
2.- Aprovació Inicial Document Únic de Protecció Civil Municipal / DUPROCIM
3.- Ratificació del Decret d'Alcaldia d'aprovació de complements retributius en situacions d'incapacitat laboral

Darrera actualització: 28.03.2019 | 08:54