Notícies del Ple de 15 de novembre de 2018

Divendres, 16 de novembre de 2018 a les 00:00

En la sessió plenària ordinària del 18 de novembre de 2018 es van aprovar per unanimitat els següents punts de l'ordre del dia:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
3.- Aprovació de l'increment de les retribucions del personal de l'ajuntament per aplicació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat i modificació del catàleg retributiu de la relació de llocs de treball.

I va quedar aprovada amb 8 vots a favor i 3 abstencions:
2.- Aprovació de la modificació de pressupost 06/2018.

Darrera actualització: 08.03.2019 | 08:40