Notícies del Ple de 18 d'octubre de 2018

Divendres, 19 d'octubre de 2018 a les 00:00

En la sessió plenària extraordinària del dia 18 d'octubre de 2018 es van aprovar amb vuits vots a favor i dues abstencions els dos punts de l'ordre del dia:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.- Aprovació o Modificació d'Ordenances Fiscals Exercici 2019

Darrera actualització: 21.01.2019 | 14:01