Notícies del Ple de 20 de desembre de 2018

Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 00:00

En la sessió plenària extraordinària del dia 20 de desembre de 2018 es van aprovar per unanimitat:
1.- Aprovació de l'acta de l'anterior sessió del Ple (Ple ordinari de 15 de novembre de 2018).
3.- Aprovació de la plantilla de personal per l'exercici 2019
4.- Aprovació del catàleg retributiu de la relació de llocs de treball per l'exercici 2019
5.- Aprovació inicial Projecte d'obres "Arranjament coberta Casa Forta del Despujol"

Amb 6 vots a favor i 5 abstencions:
2.- Aprovació del Pressupost per l'exercici 2019

Darrera actualització: 28.03.2019 | 08:54