Noticies del Ple de 28 de febrer de 2019

Divendres, 1 de març de 2019 a les 00:00

En la sessió extraordinària del 28 de febrer de 2019 es van aprovar els següents acords: 

Per unanimitat: 

01- Aprovació de l'acta de la sessíó anterior del 10 de gener de 2019

07.- Aprovació definitiva del projecte d'obres "Rehabilitació de la coberta de la casa Forta el Despujol"

Amb 9 vots a favor i 2 abstencions: 

06.- Aprovació del Pla de Viabilitat Econòmica Local 

Amb 6 vots a favor i 5 abstencions: 

02.- Aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal"

04.- Aprovació del conveni urbanístic sobre el sector del sòl urbà anomenat "PAU-02 Can Riva"

05.- Aprovació del "Conveni de cessió gartuïta amb segregació" a l'àmbit de can Riva  

No es va aprovar

03- Aprovació del "Conveni urbanístc que fomenta el trasllat de les activitats situades en sòl no urbanitazable qualificat de protecció territorial , al sector industrial de Torruella"

Darrera actualització: 12.03.2019 | 11:08