Noticies del Ple de 6 de maig de 2021

Dimarts, 18 de maig de 2021 a les 00:00

En el Ple Ordinari de 6 de maig de 2021 es van tractar i aprovar els següents acords:

 

Per Unanimitat:

02.- Aprovació de la modificació del pressupost 02/2021.

Amb 10 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP, 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i el regidor del Grup CUP-AMUNT i 1 abstenció de la regidora del Grup SOM- Voltregà-AM:

01.- Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 

Amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP i 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i 2 abstencions de la regidora del Grup SOM-AM i el regidor del Grup CUP-AMUNT:

03.- Modificació de les ordenances fiscals núm. 15 taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal, núm. 16 taxa per la prestació de serveis de caràcter social o cultural i núm. 27 taxa per la prestació del servei d’escola bressol

 i finalment, el Ple es dona per assabentat 

05.- Expedient 50/2021. Tancament i Liquidació del Pressupost

Darrera actualització: 18.05.2021 | 10:49