Notícies del Ple de 6 de setembre de 2018

Dimarts, 18 de setembre de 2018 a les 00:00

En el Ple Municipal celebrat el passat 6 de setembre de 2018 es van aprovar els següents punts:

Per unanimitat va quedar aprovada l'acta de la sessió anterior del 12 de juliol de 2018.

Amb 6 vots a favor dels 6 membres del grup municipal del PSC-CP, 3 abstencions dels membres del grup municipal de Convergència i el vot en contra del grup municipal de SOM VOLTREGÀ-AM, l'acord de "Donar-se per assabentats de la denúncia del "Conveni regulador de la prestació conjunta de serveis socials a través de la Unitat Bàsica d'atenció social primària" de 28 d'abril de 1999.

En aquest Ple també es va donar compte dels Decrets de l'Alcaldia, els acords de les Juntes de Govern Local i dels Decrets de l'Alcaldia referents a la contractació de personal des de l'última sessió plenària celebrada.

Darrera actualització: 21.01.2019 | 16:46