Noticies del Ple Extraordinari de 20 de juny de 2019

Divendres, 21 de juny de 2019 a les 08:00

En l'últim Ple Extraordinari celebrat el passat 20 de juny de  2019, es van aprovar per unanimitat la totalitat dels acords presentats al Ple.

01.- Aprovació de l'acta de l’anterior sessió del Ple (Ple de constitució de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà, de 15 de juny de 2019)

05.- Creació i determinació de la composició de la Comissió Especial de Comptes

09.- Determinació del personal eventual

11.- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de Les obres de “Rehabilitació de la Coberta de la Casa forta del Despujol”

 

Amb 9 vots a favor, i 2 en contra es va aprovar:

02.- Determinació de la periodicitat de les sessions del Ple

 

Amb 10 vots a favor i 1 abstenció es va aprovar:

03.- Creació de la Junta de Govern Local

04.- Nomenament dels representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats

07.- Règim d’indemnitzacions dels membres de la Corporació i assignació als grups municipals

10.- Aprovació de la modificació de Pressupost 05/2019

 

Amb 9 vots a favor, i 2 abstencions es va aprovar:

06.- Règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació

 

Amb 6 vots a favor, 3 abstencions i 2 en contra es va aprovar:

08.- Aprovació del Reglament Orgànic Municipal

 

I es va donar compte dels decrets de l'alcaldia següents:

12.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de nomenament de Tinents d’Alcalde

13.- Donar compte del decret d’Alcaldia sobre organització d’Àrees de Govern i delegació de competències als regidors

14.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de designació dels membres de la Junta de Govern Local i delegació de competències a la Junta de Govern Local

15.- Donar compte de la constitució dels grups municipals

Darrera actualització: 21.08.2019 | 14:13