Pressupost Municipal 2024

Dimecres, 21 de febrer de 2024 a les 08:00

Les Masies de Voltregà no s'atura, assolim els objectius i definim prioritats.

Objectius assolits:
Millorar els equipaments
Mantenir la despesa social
Mantenir l'endeutament a 0 €
Mantenir el funcionament dels serveis


Prioritats:
Desplegament del pla de mobilitat i accessibilitat
Igualtat i inclusió
Desenvolupament econòmic
Protecció del medi ambient
Inversió en educació i benestar social
Intervencions urbanístiques sostenibles


Com es gasten els diners cada 100 €:
24 € en medi ambient i salut pública
22 € en manteniment i via pública
18 € en educació i assistència social
13 € en esports i joventut
11 € en serveis interns
7 € en cultura
5 € en promoció econòmica

D'on surten els nostres diners?
1.653.566,21 € transferències de capital (Estat, Diputació i Generalitat)
1.626.577,52 € impostos directes
1.341.241,37 € transferències corrents (Subvencions)
951.700,00 € taxes i preus públics
350.000,00 € impostos indirectes (Impost obres)
15.998,88 € ingressos patrimonials (Lloguers)

Total: 5.939.083,98 €

Pla d'inversions 2024:
Via pública: càmeres de seguretat a les entrades del municipi, millora de camins, pla de manteniment de carrers i clavegueram, desenvolupament del pla d'accessibilitat i mobilitat, millora d'espais verds municipals i renovació de l'enllumenat públic.

Equipaments: millora i canvi d'elements de parcs infantils, implantació de plaques solars: zona esportiva Despujol, pèrgola de la Gleva, zona mercat, nau brigada i escola bressol municipal; remodelació de patrimoni arquitectònic municipal: Ajuntament de les Masies de Voltregà i nou material per centres educatius i esportius.

Serveis: recollida de trastos a domicili, deixalleria fixa i mòbil, manteniment de jardins i integració ocupacional, control integral de plagues, millora de punts de càrrega de vehicles elèctrics, nou sistema de recollida de residus, fons de contingència social i econòmica, manteniment de la vegetació camí vora el riu Ter i millora dels drenatges urbans.

Altres inversions previstes: pisos de Can Bondia, auditori al Despujol i desenvolupament del projecte "Comerç obert, verd, accessible i digital" dels Fons Europeus Next Generation.

Darrera actualització: 20.02.2024 | 09:51