Stop influènça aviària

Dilluns, 27 de febrer de 2023 a les 08:00

Atesa la situació epidemiològica vers la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) a la Unió Europea i a l’Estat espanyol, on s’ha confirmat la detecció de IAAP en una explotació d’oques a l’aire lliure a Valladolid, el MAPA ha realitzat una anàlisi del risc que ha resultat amb un augment del risc als municipis.

Mesures de prevenció (article 5.1):
- Prohibició de l'ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
- Prohibició de cria i manteniment d'ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral.
- Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure (excepte si disposa d'un sistema per evitar el contacte directe i indirecte d'aus de corral amb aus silvestres, i s'autoritza expressament, prèvia sol·licitud de la persona interessada a l'oficina comarcal corresponent).
- Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la Influença aviària).
- Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior, necessaris per motius de benestar animal quedaran prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
- Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003), inclòs: certàmens ramaders, mostres i exhibicions d'aus o altres activitats culturals.

STOP INFLUENÇA AVIÀRIA:
- Protegeix l'aigua, el menjar i el jaç.
- Desinfecta el material que entri a la nau.
- Tanca portes i protegeix sempre les finestres.

 

En cas de tenir aus de corral per autoconsum, recordeu que cal comunicar aquesta activitat a l'Oficina Comarcal del DACC corresponent així com en cas de sospita de malaltia de grip aviària.

Us recordem els requeriments d'aquestes granges i la importància i obligació de notificar qualsevol sospita d'IAAP amb l'aparició d'algun dels següents signes:
- Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
- Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
- Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
- Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d'influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.).

Cal destacar també la importància d'extremar les mesures de bioseguretat, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres.
Addicionalment al compliment de les mesures establertes a la resolució ACC/14/2022, és de vital importància que tot el que entri en contacte amb les aus de corral ha de ser d'ús exclusiu i cal emmagatzemar-ho protegit de l'exterior o bé netejar i desinfectar correctament abans que entri en contacte amb les aus de corral.

Us adjuntem el tríptic informatiu de les explotacions d'autoconsum.

Darrera actualització: 27.02.2023 | 09:00