Subvencions del Bo Lloguer Jove

Dimarts, 7 de de juny de 2022 a les 15:00

Subvencions per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia dimecres 8 de juny de 2022 a les 9 h i finalitza el 17 de juny de 2022 a les 17 h.

Va dirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria. Podeu consultar les preguntes freqüents al web habitatge.gencat.cat

Les sol·licituds es resoldran seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària.

Es recomana preferiblement la presentació telemàtica directament a l'enllaç, Subvencions del Bo Lloguer Jove. Habitatge (gencat.cat), en tant que el termini és molt curt i es dóna prioritat al registre d'entrada, això no obstant, des de l'oficina Comarcal d'Habitatge, situada a l'edifici del Sucre, també es podrà presentar la documentació de forma presencial i amb cita prèvia sol·licitada a l'enllaç: https://citaprevia.ubintia.com/ccosona/#nbb en el canal específic de Campanya Bo lloguer jove.

Per aquest tràmit i convocatòria s'han habilitat unes oficines de la planta primera de l'edifici el Sucre per poder atendre els ciutadans.

Resumidament i com a punts importants cal dir que la documentació mínima necessària és:
- Contracte de lloguer o cessió d'ús.
- Rebuts de lloguer pagats fins a la data de la sol·licitud
- Full de transferència bancària (model SEPA) o document equivalent.

Darrera actualització: 07.06.2022 | 15:00