Triquinosi en carn de caça silvestre

Dissabte, 29 de d’octubre de 2022 a les 10:00

Atès que l'existència d'animals infestats suposa un risc de transmissió de la triquinosi dels animals a les persones, s'ha d'evitar el consum de carn no controlada sanitàriament.

La triquinosi és una malaltia parasitària greu produïda pel consum de carn de senglar (o dels seus productes carnis) insuficientment cuinada o crua infectada per larves enquistades d'aquest nematode.

Informar els gremis de restauració i establiments minoristes:

Les carns de porc senglar distribuïdes pels circuits comercials, inclosos els restaurants i el comerç minorista, s'han d'haver obtingut necessàriament en establiments de manipulació de caça autoritzats i inscrits al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC).

Cal recordar que a Catalunya no està autoritzada la comercialització de carn de caça des dels caçadors directament a restauradors, minoristes ni altres establiments alimentaris.

A les agrupacions de caçadors:

- Pel que fa al consum domèstic privat (autoconsum) de la carn de senglar per part dels caçadors, és necessari que les carns de porc senglar destinades al consum domèstic privat (autoconsum) siguin sotmeses a una inspecció veterinària post mortem i, en especial, a un control de triquines.

- Pel que fa a la recollida de les mostres, és important tenir en compte que han de ser com a mínim de 10 g cadascuna, i tenir presents les recomanacions que trobareu a:
http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/consells_sobre_seguretat_alimentaria/consells-per-als-cacadors/

- En cas que els controls realitzats indiquin que es tracta d'animals infestats amb triquina, les agrupacions de caçadors o persones que tinguin o cedeixin aquestes carns, no les poden consumir ni distribuir, i s'han de responsabilitzar de recollir-les. I destinar-les a de destruir en una planta autoritzada per al tractament de subproductes animals no destinats al consum humà, d'acord amb la normativa vigent.

- Cal tenir present que aquestes carns poden transmetre la triquinosi si són consumides per persones o animals (gossos i llops, rates i ratolins, porcs, porcs seglars, óssos, etc.).

També és important que recordeu a les agrupacions de caçadors que:

- La congelació de la carn no garanteix la inactivació de les larves de triquina en tots els casos, atès que hi ha espècies de triquina (Trichinella britovi) que hi són resistents. Per tant, la congelació no pot substituir l'analítica per detectar la presència del paràsit, tot i que és recomanable fer les dues coses (analitzar i congelar).

- Les carns per a consum domèstic, encara que el resultat analític hagi estat negatiu, no s'han d'utilitzar per a l'elaboració de preparacions o derivats a base de carn crua o poc cuita.

- Tant els plats cuinats com els embotits o qualsevol altra preparació feta a base d'aquesta carn s'han de coure o escalfar de manera que s'arribi al centre de la peça i a les possibles larves almenys als 77 °C.

- Els processos de transformació com ara la salaó, el fumatge o l'assecatge, no inactiven els quists de Trichinella i no són recomanables.

Darrera actualització: 28.10.2022 | 15:29