Representació municipal a òrgans col·legiats

L'ajuntament no participa en cap consell sectorial ni territorial i conseqüentment no es publiquen actes.

En acord plenari del 17 de Juny de 2015, es nomenen els representants de l'ajuntament en òrgans col·legiats d'acord amb el que segueix:

Òrgan col·legiat i representant:

Consell Escolar Escola Comtes Lacambra - Gemma Sánchez López
Consell Escolar Escola el Despujol - Gemma Sánchez López
Consell Escolar IES del Voltreganès - Gemma Sánchez López
Consell Escolar Escola Bressol Can Riva - Gemma Sánchez López
AMPA Escola Comtes Lacambra - Gemma Sánchez López
AMPA Escola el Despujol - Gemma Sánchez López
AMPA IES del Voltreganès - Gemma Sánchez López
AMPA Escola Bressol Can Riva - Gemma Sánchez López
Consell de Salut (Escolar) - Gemma Sánchez López
Consorci del Ter - Gaietà Garcia Gordillo
Associació Defensa Forestal (ADF) Vol Ges - Gaietà Garcia Gordillo
Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat - Gaietà Garcia Gordillo
Consorci Localret - Gaietà Garcia Gordillo
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament - Antoni Vilella Pladevall
Patronat Residència d'Avis - M. Rosa Álvarez Pujol
Comissió seguiment POUM - Sergi Vilamala Bastarras, Gemma Sánchez López i Gaietà Garcia Gordillo
Comunitat de Municipis del Voltreganès - Sergi Vilamala Bastarras i Antoni Vilella Pladevall

Darrera actualització: 04.02.2019 | 11:42
Darrera actualització: 04.02.2019 | 11:42