Retribucions dels càrrecs electes

Retribucions vigents legislatura 2019 - 2023

Per assistència al Ple: 180 € per sessió.
Per assistència a la Junta de Govern Local: 180 € per sessió.
Per assistència a les Comissions de Comptes: 40 € per sessió.

Assignacions als grups municipals: 20 € mensuals per cada regidor electe i 40 € mensuals per cada grup municipal.

La Sra. Verònica Ruiz Leiva, Regidora d'Urbanisme, Medi Ambient, TIC i Coordinació de Govern, té assignat un règim de dedicació parcial del 75% de la jornada amb unes retribucions anuals brutes de 31.839,20 €.

A documentació s'adjunten els certificats dels acords que determinen les indemnitzacions dels membres de la corporació i les assignacions dels grups municipals, i el d'aprovació del règim de dedicació i retribucions dels membres de la corporació. 

Darrera actualització: 09.03.2020 | 12:51
Darrera actualització: 09.03.2020 | 12:51