Campanya Educa

Per aconseguir una societat basada en el coneixement és necessari garantir l’accés a l’educació i la formació continuades, des de la infantesa fins a la vellesa. Aquesta campanya vol desenvolupar projectes integrals d’educació en xarxa.

Les transformacions socials dels darrers temps (globalització, migracions, noves tecnologies, etc.) juntament amb l’aïllament progressiu de l’ensenyament de la vida familiar i sobretot comunitària, han portat el sistema educatiu a una posició difícil a la qual s’ha de fer front, i que únicament superarem si fomentem el concepte d’educació comprès des de la seva totalitat.

En els darrers anys, la comunitat educativa ha començat a fer explícita la incapacitat de l’escola per fer front tota sola als reptes de la societat actual. Nombroses recerques han demostrat que el treball educatiu integrat i coordinat de tots els agents del territori és una via molt més eficaç, i que caldrà enfortir en el futur. És en aquest marc on neix el projecte EDUCA, on volem reafirmar el compromís dels dos Ajuntaments amb l’educació, desenvolupant projectes integrals d’educació en xarxa. Amb les aportacions de les escoles, entitats i famílies es vetlla per la globalitat dels projectes, la unitat de criteris i d’actuacions dels dos Ajuntaments i s’obre un camí de diàleg constant per tal d’aconseguir que el Voltreganès es consolidi com a model de referència educatiu.

Podeu contactar amb l'ajuntament a través de: masiesv@diba.cat o al telèfon 938570028.

Darrera actualització: 08.03.2019 | 09:49