Pla de Govern 2015-2019

L'equip de govern format únicament per membres del grup municipal del PSC-CP, però sempre obert a la participació de la resta de grups va aprovar i signar aquest Pla de Govern pel Mandat 2015 - 2019 i té com a objectiu principal esdevenir un govern de proximitat.

Les prioritats són continuar assegurant polítiques de benestar social, d'educació i d'equilibri territorial mantenint i gestionant amb eficiència els serveis dels quals disposem. Hem posat en marxa equipaments que ens són necessaris per millorar el futur: l'institut, l'escola bressol, les noves escoles: Comtes de Lacambra i El Despujol; a més a més de la Mare de Déu de la Gleva (d'iniciativa privada), consultoris mèdics (La Gleva), equipaments culturals i esportius, millores en el subministrament d'aigua, clavegueram, enllumenat públic i neteja.

Mantindrem les bonificacions introduïdes en l'impost de béns immobles, vehicles o en les taxes d'escombraries, piscina, casals, escola bressol o derogant taxes com l'entrada de vehicles.

Aquests són alguns dels objectius que es van definir en el Pla de Govern 2015 - 2019 que trobareu a la documentació, així com el Balanç del Pla de Mandat, amb les tasques que s'han dut a terme i que han permès complir amb la majoria d'aquests objectius.

Darrera actualització: 16.01.2020 | 14:39