Notícies del Ple de 9 de setembre de 2021

En la sessió plenària extraordinària de 9 de setembre de 2021 es van aprovar els següents acords:

- Per Unanimitat

L'aprovació de l'acta de la sessió anterior corresponent a la del Ple Ordinari de 15 de juliol de 2021.

L'Aprovació del Text refós del Pla Especial Urbanístic en Sòl no urbanitzable SAT-Onze 76.

- Es va donar compte de:.

Les modificacions de Crèdit 03/2021 i 04/2021 

Darrera actualització: 15.10.2021 | 16:06