Ple de 17 de desembre de 2020 - Extraordinari

Connexió telemàtica

Art. 46.3 Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

Darrera actualització: 31.12.2020 | 11:24