Notícies del Ple de 2 de juliol de 2020

En la sessió plenària ordinària del dia 2 de juliol de 2020 es van aprovar els següents acords:

Per unanimitat:

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior del Ple (Ple extraordinari de 4 de juny  de maig de 2020).

2.- Aprovació de les festes locals de l’exercici 2021.

3.- Aprovació Inicial de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà.

4.- Aprovació Inicial de l’Ordenança Reguladora de l’ús de l’Àrea d’Autocaravanes del municipi.

5.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals Reguladores dels tributs municipals.

6.- Aprovació de la modificació de pressupost 04/2020.

Es va aprovar amb 9 vots a favor i 2 en contra:

9.- Moció dels Caçadors de les Masies de Voltregà

No es van aprovar:

7.- Moció del grup Municipal SOM-Voltregà per exigir al Govern Espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

8.- Moció del Grup Municipal CUP-Amunt per establir els mecanismes necessaris per refer el pressupost municipal per l’any 2020.

10.- Moció presentada pel grup municipal SOM-Voltregà per a l’aprovació del projecte “Fulles amb Memòria”.

Darrera actualització: 19.08.2020 | 12:18