Notícies del Ple de 7 de maig de 2020

En la sessió plenària ordinària del dia 7 de maig de 2020 es van aprovar els següents acords:

Per unanimitat:

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior del Ple (Ple ordinari de 2 d’abril de 2020).

2.- Aprovació Inicial del Reglament regulador de l’Arxiu Municipal

3.- Aprovació de la rectificació de l’Inventari de Béns de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2019.  

4.- Aprovació de la modificació de Pressupost 2/2020. Modificació de crèdit. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits.

5.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament per aplicació del Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener i modificació del catàleg de retributiu de la relació de llocs de treball.

Es va donar compte de:

6.- Donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2020.

7.- Donar compte del Decret d’Aprovació de la modificació de Pressupost 01/2020, d’incorporació de romanents del Pressupost de l’exercici 2019.

Darrera actualització: 19.08.2020 | 12:26