Notícies del Ple de 15 de juliol de 2021

En la sessió plenària ordinària del dia 15 de juliol de 2021 es van aprovar els següents acords:

- Per Unanimitat es van aprovar els següents acords: 

Les actes de les sessions plenàries anteriors corresponents a: 

Acta del Ple Ordinari del dia 8 d'abril de 2021; Acta del Ple Extraordinari del dia 6 de maig de 2021; Acta del Ple Extraordinari del dia 4 de juny de 2021 i l'Acta del Ple Extraordinari del dia 18 de juny de 2021. 

L'aprovació definitiva del Compte General 2020.

La bonificació o exempció tributària a l'escola de la Gleva, per la Declaració d'especial interès municipal de les obres per transformar habitacions de la Casa d'Espiritualitat en aules.

L'aprovació de l'acord de finançament del Servei d'Abastament d'aigua subscrit amb el Consell Comarcal d'Osona.

L'aprovació provisional del Pla Parcial Urbanístic núm. 2 "Poble Sec II" Subsector 1. 

La ratificació del calendari de Festes locals per a l'any 2022.

- Amb 9 vots a favor dels 6 membres del Grup Municipal SUMEM-CP i dels 3 membres del Grup municipals JXACT-JUNTS i 2vots en contra del regidor del Grup municipal CUP-Amunt i de la regidora del grup municipal SOM-Voltregà-AM:

La proposta d'urgència per a la incorporació a l'ordre del dia de l'acord d'Aprovació provisional del Pla Parcial núm. 13 "El Despujol", que es va aprovar amb els mateixos vots a favor i en contra que la proposta d'urgència.

- Es va donar compte dels següents acords: 

La tramitació de l'expedient de contractació de les obres "Urbanització del carrer Sant Francesc de Vinyoles" per procediment simplificat i nomenament de la Mesa de Contractació.

Del Decret de l'Alcaldia de nomenament dels Tinents d'alcalde, del Decret de l'Alcaldia de designació dels membres de la Junta de Govern Local i de delegació de competències a la Junta i el Decret de l'Alcaldia d'Organització de les àrees municipals. 

També es va donar compte de les modificacions de pressupost del 2021 i de tots els Decrets de l'Alcaldia des de l'última sessió plenària.

-No es van aprovar: 

La moció presentada pel Grup municipal SOM-Voltregà-AM, per promoure la lectura

La moció presentada pel Grup municipal SOM-Voltregà-AM de suport per la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l'Ajuntament de les Masies de Voltregà

La moció presentada pel Grup municipal CUP-Amunt pel reconeixement públic del dol gestacional i perinatal 

La moció presentada pels Grups municipal CUP-Amunt i JXCAT-JUNTS de suport a l'amnistia. 

Darrera actualització: 15.10.2021 | 15:50