Noticies del Ple de 10 de setembre de 2020

En la sessió plenària extraordinària del dia 10 de setembre de 2020 es van aprovar dels següents acords: 

Per unanimitat: 

1.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior del Ple (Ple ordinari de 2 de juliol de 2020)

2.- Aprovació provisional del Pla Especial urbanístic en sòl no urbanitzable SAT-Onze 76. 

Es van aprovar amb 10 vots a favor i una abstenció:

3.- Aprovació del Compte general de l'exercici 2019.

Es van aprovar amb 9 vots a favor i dues abstencions:

4.- Aprovació de la modificació del pressupost 5/2020.

Darrera actualització: 19.10.2020 | 10:15