Notícies del Ple de 15 de setembre de 2022

En el Ple Extraordinari passat de 15 de setembre de 2022, es van aprovar els següents acords:

Per unanimitat es van aprovar els següents acords:
01.-Aprovació de l'acta de l'anterior sessió del Ple (Ple ordinari de 7 de juliol de 2022).
05.-Aprovació de la Declaració d'Adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia.
Va quedar aprovat amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP, els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i dues abstencions, corresponents un a la regidora del Grup SOM-VOLTREGA i l'altre, al regidor del Grup CUP-AMUNT.

02.-Aprovació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (Exp. 2022/10712).
03.-Aprovació del compte general de l'exercici 2021 (Exp. 2022/10687).
Va quedar aprovat amb 10 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP, els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i un a la regidora del Grup SOM-VOLTREGA i una abstenció del regidor del Grup CUP-AMUNT.

04.-Aprovació inicial de l'actualització del Reglament intern del Servei de piscina municipal (Exp. 2022/12621).

Darrera actualització: 08.02.2023 | 10:06