Notícies del Ple de 18 de juny de 2021

En la sessió plenària extraordinària de dia 18 de juny de 2021 es van aprovar els següents acords

Vist que en la sessió Plenària extraordinària del passat 4 de juny de 2021 es va donar coneixement de la renúncia del Sr. Alcalde, Sergi Vilamala Bastarras assumeix el

càrrec d’Alcaldessa  la Sra. Verònica Ruiz Leiva

Es va tractar un únic punt en l'ordre del dia. 

Darrera actualització: 14.10.2021 | 16:58