Noticies del Ple de 2 de desembre de 2021

En el Ple Ordinari del passat dia 2 de desembre de 2021, es van aprovar els següents acords:

Per urgència es va aprovar per unanimitat incloure en l'ordre del dia 

00.-Aprovació de la urgència de l’Acord d’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2021.

 

Per Unanimitat es van aprovar els següents acords: 

01.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

04.- Aprovació del catàleg retributiu de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2022

05.- aprovació de la creació d’una Comissió informativa de gestió i seguiment i millora de l’Administració de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà

07.- Aprovació de l’adjudicació de la contractació dels Serveis de manteniment i revisió dels extintors boques d’incendi i sistemes de detecció d’incendis en els equipaments municipals de les Masies de Voltregà

08.- Aprovació de la subscripció del conveni regulador de la delegació de competències per la prestació del servei de recollida selectiva de residus i deixalleria entre el Consell Comarcal i les Masies de Voltregà.

09.-Aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2021.

 

Amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i JUNTS, 1 vot en contra de la regidora del Grup SOM-AM i 1 abstenció, corresponent al regidor del Grup CUP-AMUNT.

02.- Aprovació de la modificació de pressupost  06/2021

 

Amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS, i 2 vots en contra, corresponents a la regidora del Grup SOM-AM i al regidor del Grup CUP-AMUNT.

03.- Aprovació del Pressupost per a l’exercici 2022

 

Amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS, i 2 abstencions, corresponents a la regidora del Grup SOM-AM i al regidor del Grup CUP-AMUNT.

06.- Aprovació de la creació d’una Comissió de gestió i coordinació de govern

Darrera actualització: 08.02.2023 | 09:00