Notícies del Ple de 20 d'abril de 2023

En el Ple Ordinari celebrat el dia 20 d’abril de 2023 es van aprovar els següents acords:

Per unanimitat:

05.- Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà. 06.- L’Actualització del conveni d’adhesió al sistema central d’adquisició de la comissió central de subministraments

Amb 10 vots a favor dels Grups  Polítics Sumem per les Masies de Voltregà - CP, Junts per Catalunya - Les Masies de Voltregà y CUP - Amunt de les Masies de Voltregà, 1 abstenció del Grup Polític Som Voltregà - Acord Municipal

01.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent a la del dia 12 de gener de 2022

04.- L’aprovació inicial de la modificació de pressupost 1/2023

07.- L’aprovació del conveni d’encomanda de gestió per a l’any 2023 a favor del Consorci dels Serveis Socials per la prestació de serveis socials bàsics.

Amb 9 vots a favor dels Grups Polítics Sumem per les Masies de Voltregà - CP y Junts per Catalunya - Les Masies de Voltregà, 2 abstencions dels Grups Polítics Som Voltregà - Acord Municipal y CUP - Amunt de les Masies de Voltregà:

02.- L’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 01 – POUM “Reordenament de la parcel·la destinada a espai lliure i equipament” Sector Torruella.

03.- Aprovació de la rectificació anual de l’inventari de bens i drets a desembre de 2022

Es va donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació de pressupost municipal per a l’exercici 2022

Es va donar compte dels decrets de l’Alcaldia des del l’últim Ple Ordinari celebrat el 21 de gener de 2023

Es va donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern local des de l’últim Ple Ordinari celebrat el 21 de gener de 2023

Darrera actualització: 28.08.2023 | 14:37