Notícies del Ple de 4 de juny de 2021

En la sessió plenària extraordinària de dia 4 de juny de 2021 es van aprovar els següents acords:

Es va tractar un únic punt en l'ordre del dia.  Renuncia a l’Alcaldia del Sr. Sergi Vilamala Bastarras  

Darrera actualització: 14.10.2021 | 16:47