Noticies del Ple de 7 d'octubre de 2021

En el Ple Ordinari del passat dia 7 d'octubre de 2021, es van aprovar els següents acords: 

Per urgència és va aprovar per unanimitat incloure a l'ordre del dia 

L’acord “Ratificació de la Modificació dels estatuts del Consorci del Ter”

La Moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Catalunya- Les Masies de Voltregà en favor d’aplicar mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil.

Per Unanimitat es van aprovar els següents acords: 

 01.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple. Ple ordinari de 9 de setembre de 2021

03.- Expedient 352/2021. Adopció del Codi de Conducta pels càrrecs de la corporació de les Masies de Voltregà.

04.- Expedient 737/2021. Aprovació de  l’expedient de licitació i convocatòria de licitació de la contractació del servei de manteniment i revisió dels extintors, boques d’incendi i sistemes de detecció d’incendis en els equipaments municipals de les Masies de Voltregà.

05.- Expedient 1317/2021. Aprovació de la pròrroga durant l’any 2022 del Pla Local de Joventut 2018-2021.

08.- Expedient 1197/2021. Moció del grup municipal SOM Voltregà per al retorn a l’IVA reduït del 10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica.

11.- Expedient 1362/2021. Moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Catalunya- Les Masies de Voltregà en favor d’aplicar mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil.

Amb 9 vots a favor, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP i els 3 regidors del Grup JXCAT-JUNTS i 2 abstencions de la regidora del Grup SOM-AM i el regidor del Grup CUP-AMUNT.

02.- Expedient 1255/2021. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs municipals per l’exercici 2022.

06.-  Expedient 1355/2021. Aprovació de l’acord de Ratificació de la Modificació dels estatuts del Consorci del Ter”

No es van aprovar 

07.- Expedient 1181/2021. Moció del grup municipal SOM Voltregà per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat.

09.- Expedient 1345/2021.- Moció conjunta presentada pels grups municipals de SOM Voltregà i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-Amunt) de modificació del Reglament Orgànic Municipal per la creació d’una Comissió Informativa.

10.- Expedient 1346/2021. Moció presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-Amunt) per la que s’encomana a l’Ajuntament per a que impulsi una consulta popular per via de referèndum d’àmbit municipal sobre si Vinyoles vol esdevenir una Entitat Municipal Descentralitzada.

11.- Expedient 1362/2021. Moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Catalunya- Les Masies de Voltregà en favor d’aplicar mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil.

En l'activitat de control es va donar compte de:

 12.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia des de la última sessió plenària ordinària

13.- Donar compte dels Acords de la Junta de Govern Local des de la última sessió plenària ordinària.

14.- Donar compte dels Decrets de contractació des de la última sessió plenària ordinària.

 

Darrera actualització: 20.10.2021 | 12:01