Noticies del Ple de 8 d'octubre de 2020

En la sessió plenària ordinària del dia 8 d'octubre de 2020 es van aprovar els següents acords:

- Per unanimitat: 

1.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior del Ple (Ple extraorinari de 10 de setembre de 2020).

2.- Aprovació de l'expedient de l'alteració parcial dels termes municipals de Sant Hipòlit de Voltregà i les Masies de Voltregà. 

4.- Aprovació definitiva de l'Ordenança general de subvencions. 

5.- Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'àrea d'autocaravanes.

6.- Moció del Grup Municipal CUP-Amunt per a la implementació d'un programa municipal de gestió de la diversitat cultural. 

- S'aprova amb 10 vots a favor i un vot en contra: 

8.- Moció conjunta dels Grups Municipals Sumem per les Masies de Voltregà i Junts per Catalunya les Masies de Voltregà: Declaració Institucional Municipal en contra de les ocupacions delictives d'habitatges. 

- No s'aproven. 

7.- Moció Conjunta dels Grups Municipals Junts per Catalunya - Les Masies de Voltregà i CUP-Amunt en relació a la sentència del Tribunal Suprem de inhabilitació del MHP de la Generalitat. 

- S'acorda retirar de l'ordre del dia: 

3.- Aprovació del Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 

- Es dona compte dels Decrets de l'Alcaldia des de la última sessió plenària ordinària.

- Es dona compte dels Acords de la Junta de Govern Local des de la última sessió plenària ordinària. 

- Es dona compte dels Decrets de contractació de personal des de la última sessió plenària ordinària. 

Darrera actualització: 19.10.2020 | 11:09