Ple de 5 de novembre de 2020 - Extraordinari

Connexió telemàtica 

Art. 46.3 Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

Darrera actualització: 25.11.2020 | 09:32